Dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawców

Informacje dla świadczeniodawców

05.03.2015
Informacje dotyczące nieprawidłowości przyjęć pacjentów przez niektórych świadczeniodawców.

Informacje dla świadczeniodawców

02.03.2015
Komunikat dla świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna

Informacje dla świadczeniodawców

27.02.2015
Informacja dotycząca rozstrzygnięcia postępowania w rodzaju: zaopatrzenie w wyroby medyczne