Aktualności

Aktualności

Dofinansowanie informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez lekarza podstawowej opieki zdrownej.

09.03.2020

W nawiązaniu do Zarządzenia Prezesa Nr 27/2020/DEF z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie warunków udzielania i rozliczania dofinansowania w 2020 r.  informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, o możliwości składania wniosków o dofinansowanie.

Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie jest złożenie w siedzibie Świętokrzyskiego OW NFZ w Kielcach przez świadczeniodawcę posiadającego umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., poprawnego wniosku wraz ze wszystkimi załącznikami tj.:

  • wniosek o udzielenie dofinansowania – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do ww. Zarządzenia
  • specyfikacja dofinansowania – wzór – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do ww. Zarządzenia
  • potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę reprezentującą świadczeniodawcę lub przez niego upoważnioną kopie dokumentów potwierdzających nabycie przez świadczeniodawcę

i sfinansowanie w 2020 roku ze środków własnych (urządzeń informatycznych lub oprogramowania lub usług przechowywania lub obsługi dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej) – tj. kopie faktur VAT (FV)/rachunków oraz kopie dokumentów potwierdzających zapłatę – na przykład dowodów dokonania przelewu.

Jednocześnie, poniesione wydatki nie mogą być objęte dofinansowaniem z innych źródeł.

 

Uwaga: termin złożenia ww. dokumentów- upływa z dniem 31 grudnia 2020 roku.

Ponadto informujemy, że załącznik nr 2 „Specyfikacja dofinansowania” do Zarządzenia należy przesyłać oprócz wersji papierowej również w formie pliku edytowalnego w formacie Excel na adres e-mail: dofinansowanie@nfz-kielce.pl

 

Kontakt telefoniczny w zakresie pytań dotyczących:

  • oprogramowania (Wydział Informatyki), tel. : 41 / 36 46 238, 188, 103,
  • wysokości dofinansowania (Dział Rozliczania Umów), tel.: 41 / 36 46 282, 235, 152, 283, 220.
Źródło: Dział Rozliczania Umów