Aktualności

Aktualności

Informacja o możliwości składania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej

10.07.2020

Świętokrzyski OW NFZ informuje, że na stronie internetowej Oddziału w Biuletynie Informacji Publicznej zamieszczone zostało zaproszenie Dyrektora Św OW NFZ do składnia wniosków przez jednostki samorządu terytorialnego, o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych w 2021 roku. Dofinansowaniu podlegają programy polityki zdrowotnej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych określonych w wykazach świadczeń gwarantowanych wskazanych w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Poniżej zamieszczony został link do strony BIP, na której podane są szczegóły związane z możliwością uzyskania dofinansowania:

https://www.nfz.gov.pl/biuletyn-informacji-publicznej-swietokrzyskiego-ow-nfz/dofinansowanie-programow-polityki-zdrowotnej-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego/dofinansowanie-programow-polityki-zdrowotnej-w-roku-2021/

Informacje dotyczące sprawy uzyskać można pod numerem telefonu 041 36 46 145, -234

Źródło: Dział Lecznictwa Otwartego