Aktualności

Aktualności

Komunikat AOTMiT

08.04.2021

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zwrócił się do świadczeniodawców o  udostępnienie danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń z zakresu opieki psychiatrycznej dzieci i młodzieży.

Wszelkie niezbędne informacje o postępowaniu dostępne są  na stronie internetowej BIP AOTMiT  https://bipold.aotm.gov.pl/index.php/component/content/article?layout=edit&id=7365 od dnia 7 kwietnia 2021 roku.

 

Podstawa prawna

  • 31lc ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1398 z późn. zm.).
  • Zlecenie Ministra Zdrowia
Źródło: Rzecznik Prasowy