Aktualności

Aktualności

Komunikat dla świadczeniodawców dotyczący list oczekujących i harmonogramów przyjęć

06.04.2020

Świętokrzyski Wojewódzki Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Kielcach uprzejmie informuję, że w dniu 1 kwietnia br. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-191 (Dz. U. 2019. Poz. 567), w której dodano art. 7b. do ww. ustawy w brzmieniu: „W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, od dnia ogłoszenia danego stanu, na okres jego trwania: 1) zawiesza się wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów art. 23, art. 23a i art. 23b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;(…)”. Tym samym nie ma obowiązku sprawozdawania list oczekujących wraz z pierwszym wolnym terminem i harmonogramem przyjęć do odwołania stanu epidemii.

Źródło: Dział Uprawnień, Ewidencji i Obsługi Świadczeniobiorców