Aktualności

Aktualności

Komunikat dla Świadczeniodawców dotyczący zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne.

03.12.2019

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że na stronie Centrali NFZ została opublikowana dokumentacja dotycząca systemu obsługi procesu elektronicznego weryfikowania i potwierdzania zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne.

Link do strony zawierającej komunikat.

Źródło: Wydział Gospodarki Lekami