Aktualności

Aktualności

Komunikat dla Świadczeniodawców w sprawie zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne.

12.02.2020

Komunikat dla osób wystawiających i realizujących zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne.

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż od dnia 1 lipca 2020 r. wchodzi w życie uproszczony wzór zlecenia (2 strony) na zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie w przypadku kontynuacji zlecenia (ww. wzorem może posłużyć się wyłącznie podmiot, który wystawił pierwotne zlecenie).

Wzór zlecenia został określony w:

Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uproszczonego wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie w przypadku kontynuacji zlecenia (Dz.U. z 2020 r. poz.28).

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000028

Jednocześnie wyjaśniamy iż zlecenie na wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie, które wprowadzane jest do eZWM po raz pierwszy należy oznaczyć jako pierwotne –

w pozycji „kontynuacja” zaznaczyć „NIE”.

Źródło: Wydział Gospodarki Lekami