Aktualności

Aktualności

Komunikat w sprawie ogłoszenia postępowań konkursowych o zawarcie umów w rodzaju PSY

06.11.2020

KOMUNIKAT W SPRAWIE OGŁOSZENIA POSTĘPOWAŃ KONUKRSOWYCH O ZAWARCIE UMÓW W ZAKRESIE

OŚRODEK ŚRODOWISKOWEJ OPIEKI PSYCHOLOGICZNEJ

I PSYCHOTERAPEUTYCZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY – I POZIOM REFERENCYJNY

 

           Świętokrzyski OW NFZ informuje, że w dniu 06.11.2020 r. zostały ogłoszone postępowania konkursowe, z terminem składania ofert do dnia 20.11.2020 r., w celu zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, w zakresie ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży – I poziom referencyjny. Okres obowiązywania umów od 15 grudnia 2020 r. do 31 grudnia 2023 r.

 

Cena oczekiwana: 10,35 zł.

 

Ogłoszenia jest dostępne w Publikatorze informacji o postępowaniach

 

Ważne!

– W celu sprawnego przeprowadzenia weryfikacji wniosku, Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ prosi o dołączanie do składanego wniosku dodatkowych dokumentów, którymi są „oświadczenia personelu zadeklarowanego w ofercie”, zgodnie z załączonym wzorem. Dokument ten winien być wypełniony dla każdej zadeklarowanej osoby we wniosku (ofercie) i podpisany jej własnoręcznym podpisem.

 – Zobowiązuje się wszystkich wnioskodawców do zapoznania się z załączoną klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych i dołączenia do wniosku (oferty) oświadczenia podpisanego przez osoby reprezentujące oferenta (treść w załączniku z klauzulą).

 

 

 

Ponadto, Świętokrzyski Oddział Wojewódzki przypomina, że:

·       sposób przygotowania i składania ofert został określony w Zarządzeniu nr 18/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie warunków postępowania dotyczącego zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (z późn. zm.); prosimy

o przygotowanie kompletnych ofert, z zachowaniem należytej staranności, poprzez zastosowanie się

do informacji zawartej w powołanym wyżej zarządzeniu;

·       na stronie internetowej:

http://www.nfz-kielce.pl/dla-swiadczeniodawcy/kontraktowanie/kontraktowanie-2019/aplikacja-do-przygotowania-oferty/

publikowana jest aktualna wersja aplikacji do przygotowywania oferty; prosimy o śledzenie zamieszczanych tam informacji i przygotowywanie ofert w najnowszej wersji aplikacji.

 

Wszelkie informacje dostępne pod numerami telefonu: 41 36 46 240

 

Pliki do pobrania

Klauzula dla oferentów

Oświadczenie

 

Źródło: Dział Lecznictwa Zamkniętego

 

 

Źródło: Dział Lecznictwa Zamkniętego