Aktualności

Aktualności

Komunikat w sprawie ogłoszenia postępowania w trybie konkursu ofert w rodzaju Rehabilitacja Lecznicza

21.10.2019

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, iż 21-10-2019 r. zostało ogłoszone postępowanie konkursowe celem zawarcia umowy od 1 grudnia 2019 r w zakresie rehabilitacja kardiologiczna lub kardiologiczna telerehabilitacja hybrydowa w ośrodku/oddziale dziennym. Cena oczekiwana za punkt wynosi 1,03 zł.

 

Ogłoszenie dostępne są na stronie http://www.nfz-kielce.pl/ w Publikatorze informacji o postępowaniach

 

Ponadto, Świętokrzyski Oddział Wojewódzki przypomina, że:

  • sposób przygotowania i składania ofert został określony w Zarządzeniu nr 18/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie warunków postępowania dotyczącego zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (z późn. zm.); prosimy o przygotowanie kompletnych ofert, z zachowaniem należytej staranności, poprzez zastosowanie się do informacji zawartej w powołanym wyżej zarządzeniu;
  • na stronie internetowej: http://www.nfz-kielce.pl/dla-swiadczeniodawcy/kontraktowanie/kontraktowanie-2019/aplikacja-do-przygotowania-oferty/ publikowana jest aktualna wersja aplikacji do przygotowywania oferty; prosimy o śledzenie zamieszczanych tam informacji i przygotowywanie ofert w najnowszej wersji aplikacji.

Dodatkowo, w celu sprawnego przeprowadzenia weryfikacji ofert w postępowaniach konkursowych w rodzajach REH, Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ prosi o dołączanie do składanych ofert dodatkowych dokumentów, którymi są „oświadczenia personelu zadeklarowanego w ofercie”, zgodnie z poniższym wzorem. Dokument ten winien być wypełniony dla każdej zadeklarowanej osoby w ofercie i podpisany jej własnoręcznym podpisem.

 

Wszelkie informacje dostępne pod numerami telefonu: 41 36 46 230

Pliki do pobrania
Źródło: Dział Lecznictwa Otwartego