Dla Świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawcy

Komunikat w sprawie szczególnych uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej

01.02.2021

Komunikat w sprawie respektowania przez  świadczeniodawców uprawnień  do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej, przyznanych  osobom wymienionych w art. 47c ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

 (Dz.U.  z 2020 roku poz. 1398 ze zm.)

 

 

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje   o obowiązku respektowania przez świadczeniodawców uprawnień do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej, przyznanych  osobom wymienionych w art. 47c ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  (dz. u. z 2020 roku poz. 1398 ze zm.).

Jednocześnie przypominamy o obowiązku zamieszczenia przez świadczeniodawców informacji o szczególnych uprawnieniach do świadczeń opieki zdrowotnej, w widocznym miejscu,  np. na tablicach ogłoszeń  w każdym miejscu udzielania świadczeń.

Mając na celu kompleksowe przedstawienie ww. problematyki, poniżej zamieszczamy link do strony internetowej dot. szczególnych uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej:

https://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/prawa-pacjenta/uprawnienia-szczegolne/.