Dla Świadczeniodawcy

Komunikaty dot. recept refundowanych

Informacje dla pacjentów w sprawie zawieszenia akcji protestacyjnej lekarzy.

06.07.2012
UCHWAŁA NR 87/12/P-IV PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 6 lipca 2012 w sprawie zawieszenia akcji protestacyjnej

List Prezes NFZ Agnieszki Pachciarz do lekarzy

03.07.2012
List Prezes NFZ Agnieszki Pachciarz do lekarzy

Komunikat dla podmiotów prowadzących apteki na terenie województwa świętokrzyskiego

02.07.2012
„W związku z zapowiadanym od 1 lipca 2012 roku protestem lekarskim polegającym na wykorzystywaniu wzorów recept niezgodnych z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich…

Informacja dla pacjentów dotyczący wystawiania recept na leki refundowane

02.07.2012
Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że w związku z akcją protestacyjną skutkującą ograniczeniami praw Pacjenta do refundowanych leków oraz wyrobów medycznych, kontynuuje dyżury pracowników Oddziału…

Informacja w sprawie aneksowania/zawierania przez lekarzy umów po 1 lipca br. na wystawianie recept na leki refundowane.

02.07.2012
Informacja w sprawie aneksowania/zawierania przez lekarzy umów po 1 lipca br. na wystawianie recept na leki refundowane.

Lista Zakładów Opieki Zdrowotnej, do których można się zgłosić w przypadku nieprawidłowo wystawionej recepty na lek refundowany

01.07.2012
Lista Zakładów Opieki Zdrowotnej, do których można się zgłosić w przypadku nieprawidłowo wystawionej recepty na lek refundowany celem jej poprawnego wystawienia.

Zarządzenie Nr 38/2012/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

30.06.2012
Zarządzenie Nr 38/2012/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 czerwca 2012 r. w sprawie wzoru umowy upoważniającej do wystawiania recept na leki, środki spożywcze…

Odpowiedź Pani Prezes Agnieszki Pachciarz na pismo Naczelnej Rady Lekarskiej.

30.06.2012
Odpowiedź Pani Prezes Agnieszki Pachciarz na pismo NRL

Informacje dla pacjentów dotyczące wystawiania recept na leki refundowane

29.06.2012
Komunikat dla pacjentów dotyczący wystawiania recept na leki refundowane

Informacje dla podmiotów prowadzących apteki na terenie Województwa Świętokrzyskiego

29.06.2012
Komunikat dla podmiotów prowadzących apteki na terenie Województwa Świętokrzyskiego