Dla Świadczeniodawcy

Aktualności

Ogłoszenie postępowania konkursowego w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna

17.09.2021
Postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert

Plik ZPO 2021 – SPO – plik do sporządzenia dokumentacji aktualizacyjnej

15.09.2021
Plik ZPO 2021 - SPO - plik do sporządzenia dokumentacji aktualizacyjnej

Aktualizacja NFZ-KO

13.08.2021
Aktualizacja programu NFZ-KO do wersji 2021.4.3.1.

Aktualizacja NFZ-KO

06.08.2021
Aktualizacja programu NFZ-KO do wersji 2021.4.3.0.

Postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert

04.08.2021
Ogłoszenie postępowań konkursowych w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

Aktualizacja NFZ-KO

04.08.2021
Aktualizacja programu NFZ-KO do wersji 2021.4.2.0

Postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert

16.07.2021
Ogłoszenie postępowań konkursowych rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna

Plik ZPO Profilaktyka 40 PLUS

14.07.2021
Plik ZPO 2021 – Profilaktyka 40 PLUS – do sporządzenia dokumentacji aktualizacyjnej w przypadku zmiany miejsca udzielania świadczeń

Postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert

09.07.2021
Ogłoszenie postępowań konkursowych w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień