Dla Świadczeniodawcy

Pliki ZPO do sporządzenia dokumentacji aktualizacyjnej

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej

PLIK ZPO 2022 – SOK – do sporządzenia dokumentacji aktualizacyjnej

25.01.2022
PLIK ZPO 2022 – SOK – do sporządzenia dokumentacji aktualizacyjnej

PLIK ZPO 2022 – Rehabilitacja Lecznicza – do sporządzenia dokumentacji aktualizacyjnej

24.01.2022
PLIK ZPO 2022 – Rehabilitacja Lecznicza – do sporządzenia dokumentacji aktualizacyjnej

PLIK ZPO 2022 – AOS – ASDK – do sporządzenia dokumentacji aktualizacyjnej

24.01.2022
PLIK ZPO 2022 – AOS – ASDK – do sporządzenia dokumentacji aktualizacyjnej

PLIK ZPO 2022 – AOS – Poradnie – do sporządzenia dokumentacji aktualizacyjnej

24.01.2022
PLIK ZPO 2022 – AOS – Poradnie – do sporządzenia dokumentacji aktualizacyjnej

PLIK ZPO I półrocze 2022 – Profilaktyka 40 PLUS – do sporządzenia dokumentacji aktualizacyjnej

21.01.2022
PLIK ZPO I półrocze 2022 – Profilaktyka 40 PLUS – do sporządzenia dokumentacji aktualizacyjnej

PLIK ZPO 2022 do sporządzenia dokumentacji aktualizacyjnej – Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

18.01.2022
PLIK ZPO 2022 do sporządzenia dokumentacji aktualizacyjnej – Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

PLIK ZPO 2022 – Leczenie stomatologiczne – do sporządzenia dokumentacji aktualizacyjnej

05.01.2022
PLIK ZPO 2022 - Leczenie stomatologiczne - do sporządzenia dokumentacji aktualizacyjnej

PLIK ZPO 2022 – PRO – do sporządzenia dokumentacji aktualizacyjnej

21.12.2021
PLIK ZPO 2022 – PRO – do sporządzenia dokumentacji aktualizacyjnej w przypadku zmiany miejsca udzielania świadczeń

PLIK ZPO 2022 – ZPO Wyroby Medyczne – do sporządzenia dokumentacji aktualizacyjnej

08.12.2021
PLIK ZPO 2022 – ZPO Wyroby Medyczne – do sporządzenia dokumentacji aktualizacyjnej

Plik ZPO 2021 – OPH – plik do sporządzenia dokumentacji aktualizacyjnej

04.11.2021
Plik ZPO 2021 – OPH – plik do sporządzenia dokumentacji aktualizacyjnej