Dla Świadczeniodawcy

Pliki ZPO do sporządzenia dokumentacji aktualizacyjnej

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej

PLIK ZPO 2021 – SZP – programy lekowe – plik do sporządzenia dokumentacji aktualizacyjnej

09.06.2021
PLIK ZPO 2021 – SZP – programy lekowe - plik do sporządzenia dokumentacji aktualizacyjnej

PLIK ZPO 2021 -ZPO Wyroby Medyczne – do sporządzenia dokumentacji aktualizacyjnej

16.03.2021
PLIK ZPO 2021 -ZPO Wyroby Medyczne - do sporządzenia dokumentacji aktualizacyjnej

PLIK ZPO 2021 – PSY – do sporządzenia dokumentacji aktualizacyjnej

28.01.2021
PLIK ZPO 2021 – PSY – do sporządzenia dokumentacji aktualizacyjnej

PLIK ZPO 2021 – AOS – AŚDK – do sporządzenia dokumentacji aktualizacyjnej w przypadku zmiany miejsca udzielania świadczeń

17.11.2020
PLIK ZPO 2021 - AOS - AŚDK - do sporządzenia dokumentacji aktualizacyjnej w przypadku zmiany miejsca udzielania świadczeń

PLIK ZPO 2021 – AOS – KAOS – do sporządzenia dokumentacji aktualizacyjnej w przypadku zmiany miejsca udzielania świadczeń

17.11.2020
PLIK ZPO 2021 - AOS - KAOS - do sporządzenia dokumentacji aktualizacyjnej w przypadku zmiany miejsca udzielania świadczeń

PLIK ZPO – AOS 2021 – PORADNIE – do sporządzenia dokumentacji aktualizacyjnej w przypadku zmiany miejsca udzielania świadczeń

17.11.2020
PLIK ZPO - AOS 2021 - PORADNIE - do sporządzenia dokumentacji aktualizacyjnej w przypadku zmiany miejsca udzielania świadczeń.

PLIK ZPO 2021 – PRO – do sporządzenia dokumentacji aktualizacyjnej w przypadku zmiany miejsca udzielania świadczeń

17.11.2020
PLIK ZPO 2021 - PRO - do sporządzenia dokumentacji aktualizacyjnej w przypadku zmiany miejsca udzielania świadczeń

PLIK ZPO 2021 – REH – do sporządzenia dokumentacji aktualizacyjnej w przypadku zmiany miejsca udzielania świadczeń

17.11.2020
PLIK ZPO 2021 - REH - do sporządzenia dokumentacji aktualizacyjnej w przypadku zmiany miejsca udzielania świadczeń

PLIK ZPO 2021 – STM – do sporządzenia dokumentacji aktualizacyjnej w przypadku zmiany miejsca udzielania świadczeń

17.11.2020
PLIK ZPO 2021 - STM - do sporządzenia dokumentacji aktualizacyjnej w przypadku zmiany miejsca udzielania świadczeń