Aktualności

Aktualności

Odwołanie postępowania konkursowego w rodzaju: leczenie stomatologiczne

07.02.2020

Komunikat dotyczący odwołania postępowania konkursowego w rodzaju: leczenie stomatologiczne na obszar gminy Szydłów.

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach działając na podstawie zastrzeżenia zawartego w ogłoszeniu postępowania informuje o odwołaniu postępowania poprzedzającego zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne w zakresie świadczenia ogólnostomatologiczne na obszar gminy Szydłów, ogłoszonego w dniu 24 stycznia 2020 r. o numerze:

13-20-000030/STM/07/1/07.0000.218.02/01 – gmina Szydłów.

Zastrzeżenie przedmiotowe znajduje swoją podstawę w zapisach rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy (Dz. U z 2014 r., poz. 1980 ze zm.).

Dział Lecznictwa Otwartego – 41 36 46 248.

Źródło: Dział Lecznictwa Otwartego