Aktualności

Aktualności

Odwołanie postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert

25.06.2021

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że 25 czerwca 2021 r. zostało odwołane postępowanie nr: 13-21-000138/PSY/04/1/04.9901.400.03/01 o zawarcie umów w trybie konkursu ofert w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień dla zakresu: ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży – I poziom referencyjny.

Dodatkowe informacje dostępne są pod numerami telefonów: 41 36 46 240 / 247

Źródło: Dział Lecznictwa Zamkniętego