Aktualności

Aktualności

Zalecenia postępowania przy udzielaniu świadczeń stomatologicznych w sytuacji ogłoszonego stanu epidemii.

09.04.2020

Z uwagi na liczne pytania w sprawie realizacji świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne w warunkach ogłoszonego stanu epidemii, Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ przekazuje do zapoznania zalecenia postępowania przy udzielaniu świadczeń stomatologicznych dostępne na stronie Ministerstwa Zdrowia.

Ministerstwo Zdrowia – https://www.gov.pl/web/zdrowie/zalecenia-postepowania-przy-udzielaniu-swiadczen-stomatologicznych-w-sytuacji-ogloszonego-na-terenie-rzeczypospolitej-polskiej-stanu-epidemii-w-zwiazku-z-zakazeniami-wirusem-sars-cov-2

Źródło: Dział Lecznictwa Otwartego