Informacje dla świadczeniodawców dodano: 2011-11-22
Komunikat dla świadczeniodawców
realizujących umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej
w rodzaju: zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środkami pomocniczymi
w 2011 roku.

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Kielcach wzywa:
  • realizatorów, którzy nie dokonali korekt raportów statystycznych za wcześniejsze okresy rozliczeniowe do natychmiastowego uzupełnienia braków lub sporządzenie w systemie SZOI stosownej korekty na minus
     
  • realizatorów, którzy do chwili obecnej nie dokonali rozliczenia poprzednich okresów sprawozdawczych 2011r., do niezwłocznego przekazania do Oddziału Funduszu zrealizowanych oryginałów zleceń wraz z raportem statystycznym.

Zestawienia w formie elektronicznej należy przesyłać za pośrednictwem systemu SZOI lub drogą email na adres: anna.zajac@nfz-kielce.pl lub joanna.gorska@nfz-kielce.pl (w tytule wiadomości należy wpisać nazwę realizatora).

Wersję papierową (oryginały zleceń) należy przesyłać na adres:

Narodowy Fundusz Zdrowia OW w Kielcach
Dział ds. Środków Pomocniczych i Przedmiotów Ortopedycznych
ul. Jana Pawła II 925-025 KIELCE
(w przypadku przesyłania zleceń stanowiących korektę, należy na kopercie umieścić dopisek KOREKTA).

Informacje dotyczące rozliczeń można uzyskać pod numerem telefonu:
041 / 36-46-128.


Ikona wydruku
  źródło - Dział ds. Środków Pomocniczych i Przedmiotów Ortopedycznych  
  Dokument wyświetlono: 747 razy