Nasz Oddział

Rada Oddziału

Na mocy zarządzenia nr 45/2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17 maja 2017 r., zmienionego zarządzeniami nr: 54/2018 z 26 czerwca 2018 r., 17/2019 z 7 lutego 2019 r., 50/2019 z 11 kwietnia 2019 r., 131/2019 z 6 listopada 2019 r., 10/2020 z 17 stycznia 2020 r. oraz 135/2020 z 2 grudnia 2020 r. Wojewoda Świętokrzyski powołał Radę Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w następującym składzie:

Pani Agnieszka Kupis – Przedstawiciel Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego,
Pani Marzanna Moćko – Przedstawiciel Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego,
Pan Marcin Bęben – Przedstawiciel Wojewody Świętokrzyskiego,
Pani Zdzisława Gątkiewicz – Przedstawiciel Wojewody Świętokrzyskiego,
Pan Tomasz Kowalski – Przedstawiciel Konwentu Powiatów Województwa Świętokrzyskiego,
Pan Andrzej Matysek – Przedstawiciel Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Świętokrzyskiego,
Pan Jacek Majchrzak – Przedstawiciel Wojewody Świętokrzyskiego,
Pan Krzysztof Orkisz – Przedstawiciel reprezentatywnych organizacji pracodawców,
Pan Paweł Dzierżak – Przedstawiciel Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Kielcach, Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach, Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach.

Na posiedzeniach Rady w dniu:  19 lutego 2019 roku, 6 czerwca 2019 roku i 3 czerwca 2020 r. Rada Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ wybrała:

Pana Marcina Bębna na Przewodniczącego Rady,
Panią Agnieszkę Kupis na Wiceprzewodniczacą Rady,
Panią Zdzisławę Gątkiewicz na Sekretarza Rady.

Źródło: Rzecznik Prasowy