Bez kategorii

Bez kategorii

Informacje dla pacjentów w sprawie zawieszenia akcji protestacyjnej lekarzy.

06.07.2012
Komunikat dla pacjentów w sprawie zawieszenia akcji protestacyjnej lekarzy
UCHWAŁA NR 87/12/P-IV
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 6 lipca 2012
w sprawie zawieszenia akcji protestacyjnej

Doceniając determinację, wysiłek oraz odwagę Koleżanek i Kolegów, którzy zgodnie z apelem nr 5/12/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 22 czerwca 2012 r. przystąpili 1 lipca do akcji protestacyjnej polegającej na wystawianiu recept bez dokonywania adnotacji o refundacji;– w poczuciu odpowiedzialności za pacjentów oraz w trosce o bezpieczeństwo lekarzy i lekarzy dentystów uczestniczących w akcji protestacyjnej,- w związku z propozycją Business Centre Club prowadzenia mediacji między Naczelną Radą Lekarską a Narodowym Funduszem Zdrowia,

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zasięgnięciu opinii Konwentu Prezesów Okręgowych Rad Lekarskich, na podstawie art. 39 ust. 1, art. 40 ust. 4 i art. 5 pkt 14, 16 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219, poz. 1708 z późn. zm.) oraz uchwały Nr 11/12/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej do zawieszenia akcji protestacyjnej, postanawia:

§ 1.
Zawiesić akcję protestacyjną.
§ 2.
Podkreślić, że dalsze zmiany zasad wystawiania recept na leki refundowane są niezbędne. Samorząd lekarski będzie w dalszym ciągu zabiegać o ich przeprowadzenie, aby docelowo recepta nie zawierała informacji o ubezpieczeniu i refundacji.
§ 3.
Zwrócić uwagę lekarzom i lekarzom dentystom, którzy zdecydują się na podpisanie nowej umowy, która nadal jest nieprecyzyjna i niebezpieczna dla lekarzy i lekarzy dentystów, iż konieczne jest zachowanie szczególnej ostrożności i staranności przy wystawianiu recept na leki refundowane.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

źródło – Sekcja Skarg i Wniosków