Sprzedaż składników majątkowych

Sprzedaż składników majątkowych

Postępowanie WAG.261.3.2.2018

06.12.2018
Ogłoszenie o sprzedaży składnika majątkowego

Ogłoszenie o sprzedaży składnika majątkowego

21.03.2018
Nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu osobowego

Ogłoszenie o sprzedaży składnika majątkowego

01.03.2018
Nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu osobowego

Ogłoszenie o sprzedaży składnika majątkowego

22.01.2018
Ogłoszenie o sprzedaży składnika majątkowego – Drugi nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu osobowego

Ogłoszenie o sprzedaży składnika majątkowego

29.11.2017
Ogłoszenie o sprzedaży składnika majątkowego – Nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu osobowego