logo obrazek Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ

  • A
  • A+
  • A++

Ważne informacje

Drukuj

Ważne informacje

Komunikat dla pacjentów

25-06-2019

Komunikat dla pacjentów

Zmiany w zasadach kierowania na leczenie uzdrowiskowe

W związku ze zmianami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 4 czerwca 2019r zmieniającym rozporządzenie w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową (ogłoszone 18.06.2019r) wprowadza się następujące zmiany:

1.     Lekarz ubezpieczenia zdrowotnego wystawiający skierowanie na leczenie uzdrowiskowe bierze pod uwagę okres, jaki upłynął od dnia zakończenia przez świadczeniobiorcę ostatniego leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej – nie wcześniej niż przed upływem 12 miesięcy od tej daty,

2.     Skierowanie, w terminie 30 dni od dnia jego wystawienia przez lekarza, pod rygorem utraty ważności skierowania, przesyła się do oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem "SKIEROWANIE NA LECZENIE UZDROWISKOWE" albo "SKIEROWANIE NA REHABILITACJĘ UZDROWISKOWĄ". Skierowanie może być przesłane przez świadczeniobiorcę wskazanego w skierowaniu.

3.     Nowy wzór skierowania określa załącznik do rozporządzenia.

ROZPORZĄDZENIE WCHODZI W ŻYCIE PO UPŁYWIE 30 DNI OD DNIA OGŁOSZENIA.

Pliki do pobrania
Wszystkie aktualności