logo obrazek Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ

  • A
  • A+
  • A++

Ważne informacje

Drukuj

Ważne informacje

Komunikat dla świadczeniodawców

07-11-2018

Dofinansowanie zakupu urządzeń informatycznych i oprogramowania oraz kosztów szkolenia świadczeniodawców.

 

Prezes NFZ podpisał Zarządzenie w sprawie warunków rozliczania środków pochodzących z dotacji celowej na dofinansowanie zakupu urządzeń informatycznych i oprogramowania oraz kosztów szkolenia świadczeniodawców.

Narodowy Fundusz Zdrowia może przekazać środki na dofinansowanie informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej oraz szkoleń w tym zakresie. Na ten cel w skali kraju przeznaczone zostało 50 milionów złotych. Z tej kwoty Świętokrzyski OW NFZ otrzymał 1 milion 772 tys. złotych. O dofinansowanie takie mogą się ubiegać podmioty medyczne mające podpisaną umowę z NFZ na udzielanie świadczeń wyłącznie w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej wystawiający zwolnienia lekarskie lub w których zatrudnieni są lekarze wystawiające te zaświadczenia. Decyzję o dofinansowaniu podejmuje dyrektor Oddziału Wojewódzkiego NFZ.

Tekst Zarządzenia znajduje się na stronie Centrali NFZ: http://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1152018def,6842.html

Wszystkie aktualności