Ważne informacje

Ważne informacje

Przedłużenie realizacji programu pilotażowego „Profilaktyka 40 PLUS” na I półrocze 2022 r.

04.01.2022

Informujemy, że program pilotażowy „Profilaktyka 40 Plus” realizowany w II półroczu 2021 r. został przedłużony na I półrocze 2022 r.

Skierowania wystawione w 2021 roku zachowują ważność do momentu skorzystania z programu. W I półroczu 2022 roku badania w zakresie programu pilotażowego „Profilaktyka 40 Plus” można wykonać w 44 miejscach udzielania świadczeń. Poniżej aktualny wykaz realizatorów programu:

Wykaz realizatorów Profilaktyka 40  Plus

Przypominamy zasady korzystania z programu.

Populacja, do której skierowany jest program:

Do programu kwalifikują się świadczeniobiorcy (ubezpieczeni), którzy w roku realizacji programu pilotażowego ukończą lub ukończyli 40. rok życia (uwzględniany jest rok urodzenia) i nie korzystali ze świadczeń w ramach tego programu. Nie ma ograniczania górnej granicy wiekowej.

Jakie badania można wykonać:

Pakiet badań diagnostycznych dla kobiet zwiera badanie biochemiczne, w tym:

morfologia krwi obwodowej ze wzorem odsetkowym i płytkami krwi, stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy, stężenie glukozy we krwi, poziom kreatyniny we krwi, próby wątrobowe ASPAT, ALAT, GGTP, badanie ogólne moczu, poziom kwasu moczowego we krwi oraz krew utajona w kale – metodą immunochemiczną.

Pakiet badań diagnostycznych dla mężczyzn zawiera ww. badania poszerzone o PSA (badanie w kierunku raka prostaty).

Pakiet badań diagnostycznych wspólny zawiera pomiar ciśnienia tętniczego, pomiar masy ciała, wzrostu, obwodu w pasie oraz obliczenie wskaźnika masy ciała (BMI).

Jak zgłosić się na badanie?

  1. Wypełnij ankietę PROFILAKTYKA 40 PLUS umieszczoną w Internetowym Koncie Pacjenta (IKP). Jeśli nie korzystasz z IKP możesz uzyskać e-skierowanie na pakiet badań za pośrednictwem infolinii Domowa Opieka Medyczna (DOM) 22 735 39 53 – infolinia czynna całodobowo.
  2. Po wypełnieniu ankiety otrzymasz e-skierowanie. E-skierowanie generowane jest w przeciągu 2 dni od wypełnienia ankiety. Nie musisz go drukować ani pobierać.
  3. Zgłoś się na badania w palcówce, która realizuje program. Weź ze sobą dowód osobisty. Aktualizowany wykaz realizatorów z numerem telefonu oraz godzinami przyjęć dostępny jest na stronie Świętokrzyskiego OW NFZ w zakładce dla Pacjenta, Gdzie się leczyć
  4. Wyniki badań otrzymasz na IKP lub w placówce, w której zrobiłeś badanie.
Źródło: Zespół Profilaktyki Zdrowotnej