Ważne informacje

Ważne informacje

Rozwiązanie umowy z Agnieszka Kowalik-Czach Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej NZOZ „TOP-MED”.

09.10.2020

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że z dniem 30 września 2020 r. została rozwiązana umowa na realizację świadczeń w zakresie okulistyki (w tym zakresy skojarzone),  przez podmiot leczniczy Agnieszka Kowalik-Czach Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej NZOZ „TOP-MED” ul. J. Piłsudskiego 36, 26-110 Skarżysko – Kamienna.

Wykaz świadczeniodawców realizujących świadczenia w zakresie leczenie stomatologiczne wraz z pierwszym wolnym terminem można znaleźć w Informatorze o Terminach Leczenia na stronie: https://terminyleczenia.nfz.gov.pl/

Źródło: Dział Uprawnień, Ewidencji i Obsługi Świadczeniobiorców