Ważne informacje

Ważne informacje

Rozwiązanie umowy z Wspólnicy Spółki Cywilnej WW Dent Szymon Węgorzewski, Rafał Wieczorek

14.10.2020

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że z dniem 30 września 2020 r. została rozwiązana umowa na realizację świadczeń w zakresie świadczenia ogólnostomatologiczne ul. Jagiellońska 76B przez podmiot leczniczy Wspólnicy Spółki Cywilnej WW Dent Szymon Węgorzewski, Rafał Wieczorek.

Wykaz świadczeniodawców realizujących świadczenia w zakresie leczenie stomatologiczne wraz z pierwszym wolnym terminem można znaleźć w Informatorze o Terminach Leczenia na stronie: https://terminyleczenia.nfz.gov.pl/

Źródło: Dział Uprawnień, Ewidencji i Obsługi Świadczeniobiorców