Aktualności

Aktualności

Rozstrzygnięcie postępowania o zawarcie umów ZPO

20.11.2023

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że rozstrzygnięto postępowanie w celu zawarcia umów na udzielanie świadczeń od 01.12.2023 r. w rodzaju: zaopatrzenie w wyroby medyczne.

Dane świadczeniodawcy zawarto w tabeli:

L.p.

Zakres świadczeń

Nazwa wnioskodawcy

Adres wnioskodawcy

Adres miejsca udzielania świadczeń

1.

Zaopatrzenie w środki pomocnicze z wyłączeniem środków pomocniczych z zakresu protetyki słuchu i optyki okularowej Diabetyk24 Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Szyszkowa 51
05-816 Opacz-Kolonia
ul. Grunwaldzka 45
25-736 Kielce
Źródło: Dział Lecznictwa Otwartego