Dla Świadczeniodawcy

Pliki ZPO do sporządzenia dokumentacji aktualizacyjnej

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej

PLIK ZPO 2023 do sporządzenia dokumentacji aktualizacyjnej – Wyroby Medyczne

01.12.2022
PLIK ZPO 2023 – Wyroby Medyczne – do sporządzenia dokumentacji aktualizacyjnej

PLIK ZPO 2022 – SZP 03/1 zakresy szpitalne, pozasieciowe – do sporządzenia dokumentacji aktualizacyjnej

07.10.2022
PLIK ZPO 2022 – SZP 03/1 zakresy szpitalne, pozasieciowe – do sporządzenia dokumentacji aktualizacyjnej

PLIK ZPO II półrocze 2022 – Profilaktyka 40 PLUS – do sporządzenia dokumentacji aktualizacyjnej

22.07.2022
PLIK ZPO II półrocze 2022 – Profilaktyka 40 PLUS – do sporządzenia dokumentacji aktualizacyjnej

Plik ZPO 2022 do sporządzenia dokumentacji aktualizacyjnej – Wyroby Medyczne

04.07.2022
Plik ZPO 2022 do sporządzenia dokumentacji aktualizacyjnej – Wyroby Medyczne.

PLIK ZPO 2022 – program pilotażowy – centrum zdrowia psychicznego – do sporządzenia dokumentacji aktualizacyjnej

02.03.2022
PLIK ZPO 2022 – program pilotażowy – centrum zdrowia psychicznego – do sporządzenia dokumentacji aktualizacyjnej

PLIK ZPO 2022 – SZP – programy lekowe – do sporządzenia dokumentacji aktualizacyjnej

01.02.2022
PLIK ZPO 2022 - SZP - PROGRAMY LEKOWE - do sporządzenia dokumentacji aktualizacyjnej

PLIK ZPO 2022 – świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze – do sporządzenia dokumentacji aktualizacyjnej

28.01.2022
PLIK ZPO 2022 – świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze – do sporządzenia dokumentacji aktualizacyjnej

PLIK ZPO 2022 – opieka paliatywna i hospicyjna – do sporządzenia dokumentacji aktualizacyjnej

28.01.2022
PLIK ZPO 2022 – opieka paliatywna i hospicyjna – do sporządzenia dokumentacji aktualizacyjnej

PLIK ZPO 2022 – SOK – do sporządzenia dokumentacji aktualizacyjnej

25.01.2022
PLIK ZPO 2022 – SOK – do sporządzenia dokumentacji aktualizacyjnej

PLIK ZPO 2022 – Rehabilitacja Lecznicza – do sporządzenia dokumentacji aktualizacyjnej

24.01.2022
PLIK ZPO 2022 – Rehabilitacja Lecznicza – do sporządzenia dokumentacji aktualizacyjnej