Dla Świadczeniodawcy

Pliki ZPO do sporządzenia dokumentacji aktualizacyjnej

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej

PLIK ZPO 2021 – REH – do sporządzenia dokumentacji aktualizacyjnej w przypadku zmiany miejsca udzielania świadczeń

17.11.2020
PLIK ZPO 2021 - REH - do sporządzenia dokumentacji aktualizacyjnej w przypadku zmiany miejsca udzielania świadczeń

PLIK ZPO 2021 – STM – do sporządzenia dokumentacji aktualizacyjnej w przypadku zmiany miejsca udzielania świadczeń

17.11.2020
PLIK ZPO 2021 - STM - do sporządzenia dokumentacji aktualizacyjnej w przypadku zmiany miejsca udzielania świadczeń