Administrator Danych Osobowych

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pana/i danych osobowych jest Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, adres: ul. Rakowiecka 26/30, 02-528 Warszawa.

Klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych

Pliki do pobrania

www.nfz.gov.pl/bip/informacja-ado-nfz/

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych

www.nfz.gov.pl/kontakt/centrala-nfz/

Źródło: Pełnomocnik do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych