Aktualności

Aktualności

Komunikat dla pacjentów

05.05.2015

Wczesne wykrycie choroby, to lżejsze i krótsze leczenie oraz duże szanse na całkowity powrót do zdrowia. Świętokrzyski NFZ zaprasza pacjentów do korzystania z bezpłatnych programów profilaktycznych prowadzonych w przychodniach podstawowej opieki zdrowotnej: chorób układu krążenia, chorób odtytoniowych, (w tym POChP) oraz profilaktyki gruźlicy.

Narodowy Fundusz Zdrowia prowadzi i finansuje działalność profilaktyczną. Osoby ubezpieczone mogą korzystać – bez żadnego skierowania – z bezpłatnych badań, dzięki którym chorobę można wykryć już wtedy, gdy nie daje żadnych odczuwalnych objawów i gdy są ogromne szanse na jej szybkie wyleczenie. W poradniach POZ w 2015 roku można skorzystać z następujących bezpłatnych programów profilaktycznych:

  • Program profilaktyki chorób układu krążenia (CHUK) kierowany jest do osób, które w tym roku kalendarzowym mają 35, 40, 45, 50, 55 lat i są obciążone czynnikami ryzyka takimi jak palenie tytoniu, nadciśnienie tętnicze krwi czy zaburzenia gospodarki lipidowej. Obejmuje także osoby, u których nie została dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia i które w okresie ostatnich 5 lat nie korzystały ze świadczeń udzielanych w ramach programu profilaktyki CHUK, także u innych świadczeniodawców.

Świadczenia w ramach programu udzielane są bez skierowania, przez wszystkich lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Pacjent może skorzystać z tego programu wyłącznie u lekarza, do którego jest zadeklarowany.

  • Program profilaktyki gruźlicy to program adresowany do osób dorosłych, nie posiadających w dotychczasowym wywiadzie rozpoznanej gruźlicy. Skierowany jest w szczególności do osób, które miały bezpośredni kontakt z osobami z już rozpoznaną gruźlicą, a także do osób, u których stwierdza się przynajmniej jedną z następujących okoliczności: długotrwale bezrobotny, niepełnosprawny, obciążony długotrwałą chorobą, obciążony problemem alkoholowym i/lub narkomanią, bezdomnością.

Program realizują pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej wobec osób zadeklarowanych na ich listę. Programem mogą być objęci także pacjenci, którzy sami zgłoszą się do gabinetu pielęgniarki POZ.

  • Program profilaktyki chorób odtytoniowych (w tym POCHP) to program adresowany do osób powyżej 18 r.ż. palących papierosy, w tym – w zakresie diagnostyki POChP – w szczególności do kobiet i mężczyzn pomiędzy 40 a 65 rokiem życia, którzy nie mieli wykonanych badań spirometrycznych w ramach programu profilaktyki POChP w ciągu ostatnich 36 miesięcy, u których nie zdiagnozowano wcześniej, w sposób potwierdzony badaniem spirometrycznym, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, przewlekłego zapalenia oskrzeli lub rozedmy.
    Realizują go ci lekarze POZ, którzy podpisali stosowną umowę z NFZ. Nie obowiązuje rejonizacja.

Lista placówek POZ realizujących programy profilaktyczne:

https://zip.nfz.gov.pl/GSL/GSL/ProgramyProfilaktyczne

Źródło: Rzecznik Prasowy