Aktualności

Aktualności

Informacje dla świadczeniodawców

20.06.2014

Informacja dotycząca postępowania konkursowego
w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze (SPO)

Świętokrzyski OW NFZ informuje, iż rozstrzygnięcia postepowań o zawarcie umów w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze (SPO) w zakresach:

  • świadczenia zespołu długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie
  • świadczenia zespołu długoterminowej opieki domowej dla dzieci wentylowanych mechanicznie

zaplanowane na dzień 24.06.2014 roku zostają przesunięte na dzień 30.06.2014r.

Sekcja ds. Lecznictwa Zamkniętego