Aktualności

Aktualności

Informacje dla świadczeniodawców

18.06.2014

Komunikat w sprawie przedłużenia terminu rozstrzygnięcia postępowań w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, iż do dnia 30 czerwca 2014 roku przedłużono termin rozstrzygnięcia postępowań nr:

  • 13-14-000102/AOS/02/3/02.0000.078.02/01 w zakresie badań endoskopowych przewodu pokarmowego – gastroskopia
  • 13-14-000103/AOS/02/3/02.0000.079.02/01 w zakresie badań endoskopowych przewodu pokarmowego – kolonoskopia
  • 13-14-000104/AOS/02/3/02.7220.072.02/01 w zakresie badań tomografii komputerowej
  • 13-14-000106/AOS/02/3/02.7250.072.02/01 w zakresie badań rezonansu magnetycznego

poprzedzających zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna.

Sekcja ds. Lecznictwa Otwartego