Aktualności

Aktualności

Informacje dla świadczeniodawców

17.06.2014

Komunikat w sprawie ogłoszenia postępowania w trybie konkursu ofert
w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, iż w dniu 16 czerwca 2014 roku zostało ogłoszone postępowanie konkursowe w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w zakresie badania rezonansu magnetycznego, skierowane do oferentów gotowych zawrzeć umowę z Oddziałem Funduszu na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej od 15-07-2014 r. do 31-12-2014 r. na terenie powiatu skarżyskiego.

Cena oczekiwana za punkt wynosi 8,10 zł

Ogłoszenia dostępne są w Publikatorze informacji o postępowaniach w zakładce Kontraktowanie 2014

Sekcja ds. Lecznictwa Otwartego