Aktualności

Aktualności

Komunikat dla świadczeniodawców

15.07.2016

Komunikat dla Świadczeniodawców dotyczący decyzji Głównego Inspektora Farmaceutycznego
w zakresie wstrzymań / wycofań / zakazu wprowadzania do obrotu produktów leczniczych

 

Świętokrzyski OW NFZ informuje, że decyzją Nr 5/WS/2016 z dnia 12.07.2016 roku, Główny Inspektor Farmaceutyczny, wstrzymuje w obrocie na terenie całego kraju produkt leczniczy:

 

GŁÓWNY INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY

p o s t a n a w i a,

uzupełnić w rozstrzygnięciu decyzji Głównego Inspektora Farmaceutycznego nr 5/WS/2016 z dnia 12.07.2016 r. informacje w zakresie nazwy importera:

STREPTOMISIN SULFAT (Streptomycinum), ampułka à 1 g, roztwór do iniekcji

numer serii: 512005   data ważności:  31.12.2019
numer serii: 508004   data ważności:  31.08.2019

numer serii: 602001   data ważności:  28.02.2020
numer serii: 604002   data ważności:  30.04.2020
numer serii: 506003   data ważności:  30.06.2020   

podmiot odpowiedzialny: I.E. Ulagay, Turcja

importer : 4Pharm Group sp. z o.o., ul. Domaniewska 37 lok. 2.43, 02-672 Warszawa

Niniejsza decyzja posiada rygor natychmiastowej wykonalności.

Pliki do pobrania
Źródło: Wydział Gospodarki Lekami