Aktualności

Aktualności

Informacje dla świadczeniodawców

19.05.2014

Komunikat w sprawie konkursów ofert w rodzaju rehabilitacja lecznicza

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, iż w dniu 19-05-2014 roku zostały ogłoszone postępowania konkursowe poprzedzające zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja lecznicza na okres od 01-07-2014 ro 31-12-2014 roku. Ceny oczekiwane jednostek rozliczeniowych (punktów), obszary kontraktowania w poszczególnych zakresach przedstawia poniższa tabela.

 

Obszar

Nazwa zakresu świadczeń

Cena

powiat kielecki

Rehabilitacja Ogólnoustrojowa w Ośrodku/ Oddziale Dziennym

0,85 zł

województwo świętokrzyskie

Rehabilitacja Kardiologiczna w Ośrodku/ Oddziale Dziennym

1,00 zł

województwo świętokrzyskie

Lekarska Ambulatoryjna Opieka Rehabilitacyjna

0,90 zł

powiat staszowski

Rehabilitacja Neurologiczna

1,05 zł

 

Ogłoszenia postępowań dostępne są w Publikatorze informacji o postępowaniach.

Sekcja ds. Lecznictwa Otwartego