Aktualności

Aktualności

Informacje dla świadczeniodawców

19.05.2014

Informacja dotycząca ogłoszenia postępowania konkursowego
w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna

Świętokrzyski OW NFZ informuje, iż w dniu 19 maja 2014 roku zostały ogłoszone postępowania konkursowe w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna  w następujących zakresach świadczeń:

 

 Lp.

Nazwa zakresu

Obszar kontraktowania

Cena oczekiwana jednostki rozliczeniowej (punktu)

 1.

Badania endoskopowe przewodu pokarmowego – gastroskopia

województwo św.

7,75 zł

 2.

Badania endoskopowe przewodu pokarmowego – kolonoskopia

województwo św.

8,00 zł

 3.

Badania rezonansu magnetycznego (MR)

powiat staszowski

8,10 zł

 4.

Badania rezonansu magnetycznego (MR)

powiat skarżyski

8,10 zł

 5.

Badania tomografii komputerowej (TK)

Grupa powiatów: kazimierski wraz z pińczowskim

7,74 zł

 

Ogłoszenia postępowań dostępne są w Publikatorze informacji o postępowaniach.

Sekcja ds. Lecznictwa Otwartego