Aktualności

Aktualności

Informacje dla świadczeniodawców

08.01.2015

Komunikat  dla świadczeniodawców realizujących świadczenia w rodzaju rehabilitacja lecznicza

ŚW OW NFZ informuje, że w dniu 18 grudnia 2014 roku na stronie Centrali NFZ www.nfz.gov.pl zostało opublikowane Zarządzenie Nr 90/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 18 grudnia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza.

Sekcja ds. Lecznictwa Otwartego