Aktualności

Aktualności

Informacje

27.09.2013
Komunikat w sprawie przesunięcia terminu rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie rokowań w rodzaju:
OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ
Mając na uwadze zastrzeżenie zawarte w zaproszeniu do wzięcia udziału w o postępowaniu prowadzonym w trybie rokowań o nr. 13-13-0153/PSY/04/1/04.4900.008.03/3 dotyczące możliwości przedłużenia terminu rozstrzygnięcia postępowania, Komisja informuje o zmianie terminu rozstrzygnięcia w/w postępowania na dzień 30.09.2013r.

Dział Kontraktowania Świadczeń