Aktualności

Aktualności

Informacje dla świadczeniodawców

10.09.2013
Komunikat w sprawie ogłoszenia postępowań konkursowych
w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 10.09.2013r. zostały zamieszczone ogłoszenia konkursów ofert w zakresach:

  • świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dzieci i młodzieży – cena oczekiwana za punkt 8,00 zł;
  • świadczenia dzienne psychiatryczne dla dorosłych – cena oczekiwana za punkt 8,50 zł;
  • leczenie środowiskowe (domowe) – cena oczekiwana za punkt 8,50 zł;
  • świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych – cena oczekiwana za punkt 7,20 zł;

Ogłoszenia dostępne są w przeglądarce postępowań konkursowych Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.

Dział Kontraktowania Świadczeń