Aktualności

Aktualności

Informacja dla aptek i punktów aptecznych dotycząca podpisania umowy

31.12.2011
Informacja dla aptek i punktów aptecznych dotycząca podpisania umowy

 

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że osoby zgłaszające się celem podpisania UMOWY NA WYDAWANIE REFUNDOWANEGO LEKU, ŚRODKA SPOŻYWCZEGO SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO ORAZ WYROBU MEDYCZNEGO NA RECEPTĘ powinny posiadać przy sobie kserokopie do wglądu:

· w przypadku spółek – wyciągu z KRS
· przy prowadzeniu działalności gospodarczej – wpisu do właściwej ewidencji działalności gospodarczej (przy spółkach cywilnych – wpis do ewidencji działalności gospodarczej wszystkich wspólników tworzących spółkę).

Ponadto, w przypadku podpisywania umowy przez pełnomocnika osoba ta poza dokumentami ww. zobowiązana jest do posiadania pełnomocnictwa.

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zaprasza apteki i punkty apteczne posiadające wnioski o numerach 138, 185, 186, 187, 188, 194, 196, 198, 199, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 297, 298, 299 (nadanych przy przyjmowaniu wniosku przez pracownika Św OW NFZ) celem podpisania umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę.

Umowy można będzie podpisywać w siedzibie Oddziału NFZ ul. Jana Pawła II 9, Kielce, pok. 103, od 02.01.2012 roku, godz. 9.00.

Wydział Gospodarki Lekami