Aktualności

Aktualności

Informacje dla świadczeniodawców

26.11.2014

Komunikat w sprawie aktualizacji statusu komórek i jednostek organizacyjnych Świadczeniodawców – aktualizacja

W nawiązaniu do komunikatu zamieszczonego na SZOI i stronie internetowej z dnia 24 listopada 2014 roku w sprawie aktualizacji statusu komórek i jednostek organizacyjnych Świadczeniodawców w systemie SZOI – Świętokrzyski OW NFZ obliguje świadczeniodawców do dokonania opisanej operacji w nieprzekraczalnym terminie do dnia 01 grudnia 2014 roku.

Dział Planowania, Analiz Ekonomicznych i Sprawozdawczości