Aktualności

Aktualności

Informacje dla świadczeniodawców

22.12.2011
Komunikat dla aptek/punktów aptecznych
Zgodnie z § 9 ust. 4. Zarządzenia Nr 94/2011/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie warunków postępowania dotyczących zawarcia umowy na wydawanie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na recepty "Kopie dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania wnioskującego".

Dodatkowo ŚwOWNFZ w złączeniu przekazuje do wykorzystania:

 

Wydział Gospodarki Lekami