Aktualności

Aktualności

Informacje dla świadczeniodawców

26.11.2014

Komunikat w sprawie konta bankowego na 2015 rok

 

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach prosi Świadczeniodawców, o przesyłanie na adres Oddziału Funduszu wersji papierowej wygenerowanego z portalu SZOI wniosku dotyczącego ustalenia numeru rachunku bankowego w ramach przyszłej umowy zawartej na 2015 r. – na każdy typ umowy oddzielnie. Powyższe dotyczy również sytuacji, kiedy numer rachunku bankowego w 2015 r. nie ulegnie zmianie w stosunku do numeru rachunku bankowego obowiązującego w 2014 r. Brak przekazanego i przyjętego wniosku (wersji papierowej i elektronicznej) uniemożliwi zatwierdzenie załącznika rzeczowo-finansowego, a w konsekwencji realizację i rozliczanie świadczeń w 2015 roku.

Wnioski winny być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji strony umowy.

Prosimy o zwrócenie uwagi przy wyborze odpowiedniego typu umowy podczas generowania wniosku przez portal SZOI.

Wydrukowane wnioski (dokument z kodem kreskowym) winny być dostarczone do Oddziału w nieprzekraczalnym terminie do 04 grudnia 2014 roku.

Dział Planowania, Analiz Ekonomicznych i Sprawozdawczości