Aktualności

Aktualności

Komunikat dla Świadczeniodawców i Świadczeniobiorców

14.02.2022

Informujemy, że pozytywnie zatwierdzony został wniosek o zawarcie umowy w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne na okres od 1.03.2022 r. do 30.06.2022 r. wnioskodawcy:

GAMED S.C. A. GRZEGOLEC, A. GRYZIK ul. Batalionów Chłopskich 6, 27-200 STARACHOWICE (wniosek z zakresu: zaopatrzenie w zakresie protetyki słuchu).

Źródło: Dział Lecznictwa Otwartego