Aktualności

Aktualności

Nowy oddział psychiatryczny

07.02.2024

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowanie w celu zawarcia umów o udzielanie świadczeń w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień od 01.02.2024 r. udzielane są świadczenia w zakresie świadczenia psychiatryczne dla dorosłych w nowym podmiocie. Dane świadczeniodawcy zawarto w tabeli:

Nazwa oferenta

Adres oferenta

Adres miejsca udzielania świadczeń

Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich 26-200 Końskie
ul. Gimnazjalna 41b
26-200 Końskie
ul. Gimnazjalna 41b

 

Źródło: Dział Lecznictwa Zamkniętego