Aktualności

Aktualności

Odwołanie postępowań konkursowych w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne.

22.03.2024

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że na podstawie § 3 ust. 2 pkt 11 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2020 r. w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy (Dz. U. 2020.1858) odwołaliśmy postępowania ogłoszone w dniu 14.03.2024r. w zakresach:

  • program profilaktyki raka piersi – etap pogłębionej diagnostyki o numerze 13-24-000074/PRO/10/1/10.0000.157.02/01,
  • program profilaktyki raka szyjki macicy – etap diagnostyczny o numerze 13-24-000092/PRO/10/1/10.7000.156.02/01,
  • program profilaktyki raka szyjki macicy – etap pogłębionej diagnostyki o numerze 13-24-000073/PRO/10/1/10.0000.156.02/01.

Wszystkie informacje o aktualnych postępowaniach konkursowych są dostępne w Publikatorze informacji o postępowaniach Świętokrzyskiego OW NFZ. Prosimy o bieżące monitorowanie.

Źródło: Dział Lecznictwa Otwartego