Aktualności

Aktualności

Realizacja umów w ośrodku środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży (I poziom referencyjny)

03.02.2022

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ w Kielcach w załączeniu przekazuje informację o wskaźnikach realizacji umów zawartych w zakresie:

ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży – I poziom referencyjny za miesiąc grudzień 2021 r.

Wskaźniki realizacji – ośrodek I poziom referencyjny – XII 2021

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 września 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 1641 – załącznik 8, pkt 1) zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień – ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży (I poziom referencyjny).

Źródło: Dział Lecznictwa Zamkniętego