Aktualności

Aktualności

Rehabilitacja po Covid-19

01.07.2022

W związku z wejściem w życie Zarządzenia nr 70/2022/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 1 czerwca 2022 r. które zmienia zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informujemy o zakończeniu programu rehabilitacji dla pacjentów po przebytej chorobie Covid-19 z dniem 30.06.2022 r.

Źródło: Dział Lecznictwa Otwartego