Aktualności

Aktualności

Rozstrzygnięcie postępowań o zawarcie umowy na udzielanie świadczeń w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna

01.02.2024

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że rozstrzygnięto postępowania w celu zawarcia umowy o udzielanie świadczeń od 01.02.2024 r. w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna. Dane świadczeniodawców zawarto w tabeli:

L.p.

Zakres świadczeń

Nazwa oferenta

Adres oferenta

Adres miejsca udzielania świadczeń

1

Badania endoskopowe przewodu pokarmowego – gastroskopia Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie 28-400 Pińczów
ul. Armii Krajowej 22
Pracownia Endoskopii
28-400 Pińczów
ul. Armii Krajowej 22

2

Badania endoskopowe przewodu pokarmowego – kolonoskopia Zespół Opieki Zdrowotnej W Pińczowie 28-400 Pińczów
ul. Armii Krajowej 22
Pracownia Endoskopii
28-400 Pińczów
ul. Armii Krajowej 22

3

Badania tomografii komputerowej (TK) G.V.M. Carint Spółka z o.o.

 

31-514 Kraków
ul. Al. Płk. Władysława Beliny-Prażmowskiego 60
Pracownia Tomografii Komputerowej
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski,
ul. Szymanowskiego 13

4

Badania rezonansu magnetycznego (RM) Imares Spółka z o.o.

 

25-414 Kielce
ul. Warszawska 146
Pracownia Rezonansu Magnetycznego
25-414 Kielce
ul. Warszawska 146

5

Świadczenia w zakresie diabetologii Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kazimierzy Wielkiej

 

28-500 Kazimierza Wielka
ul. Partyzantów 12
Poradnia Diabetologiczna
28-500 Kazimierza Wielka
ul. Partyzantów 12

6

Świadczenia w zakresie gastroenterologii Szpital Kielecki Św. Aleksandra Spółka z o.o. 25-316 Kielce
ul. Kościuszki 25
Poradnia Gastroenterologiczna
25-316 Kielce
ul. Kościuszki 25

 

Źródło: Dział Lecznictwa Otwartego