Aktualności

Aktualności

Rozstrzygnięcie postępowania o zawarcie umów STM

02.02.2024

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że rozstrzygnięto postępowanie w celu zawarcia umów na udzielanie świadczeń od 01.02.2024 r. w rodzaju: leczenie stomatologiczne.
Dane świadczeniodawców zawarto w tabeli:

LP Zakres świadczeń Nazwa oferenta Adres oferenta Adres miejsca udzielania świadczeń
1 Świadczenia ogólnostomatologiczne Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia w Mircu 27-220 Mirzec
ul. Mirzec Stary 14
Poradnia stomatologiczna
27-220 Jagodne 138a
2 Świadczenia ogólnostomatologiczne Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie – Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II 29-100 Włoszczowa
ul. Żeromskiego 28
Poradnia stomatologiczna
29-100 Włoszczowa
ul. Żeromskiego 28
Źródło: Dział Lecznictwa Otwartego